Korte doorlooptijden

Korte communicatielijnen

Gekwalificeerde eigen arbeidsdeskundigen

Intensieve nazorg

Arbeidsdeskundig onderzoek

Laat je adviseren over de re-integratiemogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer met een arbeidsdeskundig onderzoek.

Arbeidsdeskundig 1e spoor

Wil je meer grip op het re-integratieproces en langdurig verzuim voorkomen? Of heb je twijfels over de passendheid van een functie? Kies dan voor een 1e spoor traject.

Verzuimvraagstukken

Heb je een langdurige arbeidsongeschikte werknemer of een complexe situatie waarbij je de grip dreigt te verliezen? Laat je dan adviseren door ons.

13e week-check

Twijfel je eraan of het verzuimdossier voldoet aan de processtappen van de Wet verbetering poortwachter? Kies dan voor een 13e week-check.

Loonwaardebepaling

Wil je weten wat de loonwaarde is van een werknemer die bij jouw bedrijf re-integreert? Laat de loonwaarde bepalen door onze arbeidsdeskundige.

Haalbaarheidsonderzoek

Wil je weten of een re-integratie 2e spoor traject realistisch is? Met een haalbaarheidsonderzoek bepaal je de slagingskans van een dergelijk traject.

Ardeon - arbeidsdeskundigen

Wij zijn een onafhankelijk specialist op het gebied van arbeidsdeskundige dienstverlening. Onze eigen gekwalificeerde arbeidsdeskundigen zijn landelijk actief en regionaal betrokken. Ardeon is een nieuwe naam in de markt, maar wij voeren al ruim 10 jaar arbeidsdeskundige dienstverlening uit.

Klanten zetten ons onder andere in voor het arbeidsdeskundig onderzoek, het arbeidsdeskundig 1e spoor traject, de 13e week-check, loonwaardebepaling en bij vragen rondom complexe verzuimvraagstukken.

Een selectie van onze klanten:

Blijf op de hoogte met onze nieuws en blog berichten:

Wil je meer weten over onze dienstverlening?

Maak vandaag nog een afspraak of bel voor meer informatie: 085 013 13 15.