Haalbaarheidsonderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundige 1e spoor traject

Complexe verzuimvraagstukken

13e week-check

Loonwaardebepaling

Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Is re-integratie in een 2e spoor traject realistisch? Een haalbaarheidsonderzoek helpt je te onderbouwen of iemand met een bestaande arbeidsbeperking die gaat re-integreren, daadwerkelijk geschikt is om te re-integreren in een bepaalde functie. Wanneer er twijfel is over de slagingskans van een 2e spoor traject, kan een haalbaarheidsonderzoek uitkomst bieden. Als blijkt dat er voor jouw werknemer onvoldoende kansen op de arbeidsmarkt zijn, helpt dit document je bij het aanvragen van een vervroegde WIA-beoordeling. Met dit onderzoek voorkom je dus mogelijke kosten als blijkt dat er binnen een 2e spoor geen kansen zijn.

offerte aanvragen?
Haalbaarheidsonderzoek

Hoe voeren wij het haalbaarheidsonderzoek uit:

Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan een 2e spoor traject. Er wordt door een arbeidsdeskundige gekeken naar de arbeidsmogelijkheden afgaande op de beperkingen, bekwaamheden en/of krachten van de zieke werknemer.

Als het onderzoek is afgerond, ontvang je een rapportage waarin wordt onderbouwd of het realistisch is om een 2e spoor traject in te zetten. Mocht uit het onderzoek blijken dat er mogelijkheden zijn tot re-integratie, dan is het onderliggende doel het bemachtigen van een passende functie binnen een nieuwe organisatie. Wanneer blijkt dat deze mogelijkheden er niet zijn, dan kan voor de werknemer een vervroegde WIA-beoordeling worden aangevraagd.

Voor de werkgever kan een haalbaarheidsonderzoek vooral kostenbesparend zijn. Met een haalbaarheidsonderzoek weet je als werknemer of een 2e spoor traject succes kan hebben, hierdoor zorg je er op voorhand voor dat er geen onnodige kosten worden gemaakt voor iets wat niet het gewenste effect gaat hebben. Een haalbaarheidsonderzoek geeft meer inzicht en duidelijkheid over de huidige situatie, hierdoor kunnen loonsancties worden voorkomen.

Voor de werknemer is een haalbaarheidsonderzoek met name van belang omdat het inzicht geeft in het toekomstperspectief. Uit het onderzoek blijkt of een re-integratie 2e spoor traject wel of niet haalbaar is, hierdoor wordt een werknemer niet onnodig belast met trajecten die niet het gewenste effect hebben. Daarbij kan het voor de werknemer een motivatie zijn wanneer blijkt dat er voldoende re-integratie mogelijkheden zijn en daarmee kans op een betaalde en duurzame baan.

Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek haalt de arbeidsdeskundige informatie uit verschillende bronnen om een goede inschatting te kunnen maken of een re-integratie 2e spoor traject al dan niet haalbaar is, het onderzoek ziet er als volgt uit:

  • De arbeidsdeskundige spreekt met de werkgever en werknemer over de huidige situatie, welke re-integratie inspanningen ondernomen zijn en de daarvan behaalde resultaten en de wensen en verwachtingen van de werknemer richting de toekomst.
  • De arbeidsdeskundige bestudeert de bestaande arbeidsdeskundige rapportage(s), de FML/het IZP en andere waardevolle documenten waarin uitspraken worden gedaan over de belastbaarheid van betrokkene.
  • De arbeidsdeskundige analyseert de huidige situatie en verricht een eerste arbeidsmarktori├źntatie; wat is de huidige positie van de werknemer ten opzichte van de arbeidsmarkt, waar liggen zijn of haar kansen en welke bij- of omscholing mogelijkheden zijn wenselijk om de kansen van de werknemer op passend werk te vergroten.
  • De arbeidsdeskundige onderzoekt de wensen en mogelijkheden van en voor de werknemer en toetst deze op haalbaarheid.

Na afronding van het onderzoek concludeert de arbeidsdeskundige in een rapportage of voor de werknemer een re-integratie 2e spoor traject haalbaar is.

Wil je meer weten over onze dienstverlening?

Maak vandaag nog een afspraak of bel voor meer informatie: 085 013 13 15.