Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundige 1e spoor traject

Complexe verzuimvraagstukken

13e week-check

Loonwaardebepaling

Haalbaarheidsonderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt in de regel tegen het einde van het eerste ziektejaar uitgevoerd of eerder wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat een werknemer niet terug kan keren in zijn eigen functie en de beperkingen duurzaam te achten zijn. Tijdens het onderzoek worden de arbeidsmogelijkheden van de werknemer onderzocht op basis van vastgestelde (medische) beperkingen. Is de werknemer nog in staat het eigen werk uit te voeren? Zijn eventueel aanpassingen nodig? Als blijkt dat dit niet mogelijk is, dan wordt onderzocht of er andere passende functies aanwezig zijn bij de eigen werkgever of elders op de arbeidsmarkt (een 2e spoor traject).

offerte aanvragen?
Arbeidsdeskundig onderzoek - werkplek

Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd op de werkplek. De arbeidsdeskundige heeft eerst gesprekken met zowel leidinggevende als werknemer. Niet alleen worden de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden van de werknemer in kaart gebracht, ook wordt de werkplek bezocht om de werksituatie op locatie in kaart te brengen. Hiervan wordt een rapport opgesteld met daarin de bevindingen, conclusie en een advies aan werkgever en werknemer. Na het verrichte onderzoek is de arbeidsdeskundige uiteraard te raadplegen voor aanvullend advies en/of een toelichting. Deze nazorg is kosteloos!

Volg ons ook op LinkedIn

Hoe voeren wij het arbeidsdeskundig onderzoek uit:

Onze arbeidsdeskundigen zijn gekwalificeerd en handelen snel zonder de kwaliteit van onze dienstverlening uit het oog te verliezen. Een arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van belasting versus belastbaarheid. Door middel van gesprekken en documenten stelt de arbeidsdeskundige vast welke stappen er in het kader van de re-integratie dienen te worden gezet conform wet- en regelgeving. Het doel hierbij is om de mogelijkheden van de werknemer optimaal te gebruiken, zodat mogelijk inkomensverlies zoveel mogelijk beperkt blijft.

Onze pijlers zijn snelheid, zorgvuldigheid en kwaliteit. Hierdoor verlies je als werkgever geen kostbare tijd en kun je direct weer door. Onze rapportages bevatten duidelijke en beargumenteerde adviezen en geven inzicht in de te ondernemen stappen.

Opbouw arbeidsdeskundig onderzoek:

Voorafgaand aan het gesprek vindt er een dossierstudie plaats waarbij de ontvangen documenten doorgenomen worden en eventuele vragen door de arbeidsdeskundige worden verzameld.

Hierna vindt er een gesprek plaats met de werkgever over werknemer, waarbij gesproken wordt over de tijd voor zijn arbeidsongeschiktheid, de periode van arbeidsongeschiktheid en de toekomst.

Tevens bespreken wij de re-integratiemogelijkheden bij werkgever, inventariseren wij of de functie die werknemer uitvoert passend is of aangepast kan worden en of er andere mogelijkheden zijn voor werknemer.

Wij willen een beeld vormen van de gehele situatie en de (on)mogelijkheden bij werkgever. Daarnaast maken wij een rondgang door het bedrijf om naar de werkzaamheden van de werknemer te kijken, maar ook om te kijken naar de overige werkzaamheden. Dit om te onderzoeken waar er wellicht mogelijkheden zijn voor de werknemer indien deze niet meer terug kan komen in zijn eigen functie.

Met werknemer wordt de lijst doorgenomen met beperkingen die door de bedrijfsarts is opgesteld. Ook nu willen wij een beeld vormen van de gehele situatie en inventariseren wij wat werknemer nodig heeft om te komen tot herstel. Vervolgens legt de arbeidsdeskundige uit wat het advies gaat zijn en welke stappen hierin genomen moeten worden. Daarnaast geven wij uitleg over de WIA-keuring, mocht de werknemer hier door het UWV voor worden opgeroepen.

Na afloop van het gesprek met werknemer komt de werkgever erbij en wordt gezamenlijk het advies doorgenomen. Eventuele onduidelijkheden of vragen worden tijdens dit afrondende gesprek ook besproken.

Heb je vragen naar aanleiding van het rapport of heb je extra advies nodig? Neem dan rechtstreeks contact op met onze arbeidsdeskundige en wij helpen je kosteloos verder.

Bekijk ook onze informatievideo:

Wil je meer weten over onze dienstverlening?

Maak vandaag nog een afspraak of bel voor meer informatie: 085 013 13 15.