13e week-check

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundige 1e spoor traject

Complexe verzuimvraagstukken

13e week-check

Loonwaardebepaling

Haalbaarheidsonderzoek

13e week-check

Voldoet het dossier van de zieke werknemer aan de processtappen van de Wet verbetering poortwachter? Bij langdurig verzuim kun je na ongeveer drie maanden een arbeidsdeskundige inschakelen om een inschatting te geven over het verloop van het herstel en mogelijkheden tot werkhervatting. Zo voorkom je dat verzuim langer duurt dan noodzakelijk. Een 13e week-check is een korte evaluatie over het verloop van het dossier, gemiste kansen, controle op de noodzakelijke documenten en levert altijd een concreet advies op.

offerte aanvragen?

Wil je meer weten over onze dienstverlening?

Maak vandaag nog een afspraak of bel voor meer informatie: 085 013 13 15.